Ceza Hukuku Hakkında

Birinci Bölüm :Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

 • I. SOYKIRIM

 • II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

 • III. SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARI İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK VEYA YÖNETMEK

İkinci Bölüm:Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

 • I. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

 • II. İNSAN TİCARETİ

Birinci Bölüm:Yaşama ( Hayata) Karşı Suçlar

 • I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

 • II. İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

 • III. İNTİHARA YÖNLENDİRME

 • IV. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU

İkinci Bölüm:Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

 • I. KASTEN YARALAMA

 • II. TAKSİRLE YARALAMA

Üçüncü Bölüm:İşkence ve Eziyet

 • I. İŞKENCE SUÇU

 • II. EZİYET SUÇU

Dördüncü Bölüm:Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

 • I. TERK

 • II. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ

Beşinci Bölüm:Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

 • I. ÇOCUK DÜŞÜRTME

 • II. ÇOCUK DÜŞÜRME

 • III. KISIRLAŞTIRMA

Altıncı Bölüm :Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

 • I. CİNSEL SALDIRI SUÇU

 • II. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU

 • III. ERGİN ( REŞİT) OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ

 • IV. CİNSEL TACİZ

Yedinci Bölüm:Özgürlüğe Karşı Suçlar

 • I. TEHDİT

 • II. ŞANTAJ

 • III. CEBİR

 • IV. KİŞİYİ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN KILMA

 • V. SİYASAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ

 • VI. KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLÂLİ

 • VII. İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLÂLİ

 • VIII. HAKSIZ ARAMA

 • IX. DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ

 • X. NEFRET VE AYRIMCILIK

 • XI. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA

 • XII. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ

Sekizinci Bölüm:Onura ( Şerefe) Karşı Suçlar

 • I. HAKARET

Dokuzuncu Bölüm:Özel Yaşama ve Yaşamın Gizli Alanına Karşı Suçlar

 • I. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL

 • II. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI

 • III. ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL

 • IV. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ

Onuncu Bölüm:Malvarlığına Karşı Suçlar

 • I. HIRSIZLIK

 • II. YAĞMA SUÇU

 • III. MALA ZARAR VERME SUÇU

 • IV. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

 • V. DOLANDIRICILIK SUÇU

 • VI. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF

 • VII. KARŞILIKSIZ YARARLANMA

 • VIII. MALA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM:Genel Tehlike Yaratan Suçlar

 • I. GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI

 • II. GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI

 • III. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA

 • IV. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA

İKİNCİ Bölüm:Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

 • I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU

 • II. UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA, ÖZENDİRME VEYA YAYMA SUÇLARI

 • III. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK VEYA BU MADDELERİ KULLANMAK

ÜÇÜNCÜ Bölüm:Kamu Güvenine Karşı Suçlar

 • I. RESMÎ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

 • II. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK

 • III. RESMİ VEYA ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK

 • IV. RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN

 • V. AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI

DÖRDÜNCÜ Bölüm:Kamu Barışına Karşı Suçlar

 • I. SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK

 • II. SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME

 • III. HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME VEYA AŞAĞILAMA

 • IV. YASALARA UYMAMAYA TAHRİK

 • V. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA YÖNETME

BEŞİNCİ Bölüm:Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

 • I. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

 • II. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA

 • III. FİYATLARI ETKİLEME

 • IV. KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA

 • V. TİCARÎ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VEYA BELGELERİN AÇIKLANMASI

 • VI. MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA

 • VII. TEFECİLİK

ALTINCI Bölüm:Bilişim Alanında Suçlar

 • I. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME

 • II. BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VE BOZMA

 • III. BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERE ZARAR VERME SUÇU

 • IV. BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA YARAR SAĞLAMA SUÇU

 • V. BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

Birinci Bölüm:Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

 • I. ZİMMET

 • II. İRTİKÂP

 • III. DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ

 • IV. RÜŞVET

 • V. NÜFUZ TİCARETİ

 • VI. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

 • VII. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME

İkinci Bölüm:Adliyeye Karşı Suçlar